Skip to content

Uprawnienia ZUS: zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty

Spis treści

Jeśli emeryt lub rencista zarabia dodatkowe pieniądze oprócz emerytury, lub renty, dodatkowe zarobki mogą spowodować jej zawieszenie lub zmniejszenie. Dotyczy to wyłącznie zarobków z działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, np. z tytułu umowy o pracę.

Wysokość zmniejszenia zależy od tego, ile zarobiono dodatkowo do emerytury i czy ZUS uzna to za „nadmierne”. Na przykład, jeśli emeryt lub rencista zarabia oprócz emerytury, lub renty ponad 1500 zł miesięcznie, to jego emerytura lub renta zostanie zmniejszona o 15% tych zarobków.

„Kwoty wpływające na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmieniają się cztery razy w roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Pracujący emeryci zazwyczaj wiedzą, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie, które mogą zarobić. Ze swojej strony Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się aktualizować te kwoty. Nawet jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, roczne rozliczenie może nie mieć żadnych konsekwencji finansowych.”

Wysokość świadczenia emerytalnego oblicza się na podstawie średnich zarobków emeryta z poprzedniego roku kalendarzowego. Można to jednak ustalić dopiero po złożeniu przez emeryta wniosku wraz z zaświadczeniami o wszystkich zarobkach uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

Aby móc jak najkorzystniej rozliczyć świadczenie, należy zadbać o to, by w zaświadczeniu znalazły się zarobki miesięczne – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS Białystok.

Katarzyna Krupicka, rzecznik polskiego rządu, powiedziała w środę dziennikarzom, że obowiązek corocznego rozliczania nie dotyczy wszystkich. Powiedziała, że „obowiązek rozliczenia rocznego nie dotyczy osób, które mają prawo do emerytury w powszechnym wieku 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nawet jeśli otrzymują inne świadczenia, np. rentę rodzinną, które są korzystniejsze.”

3 komentarze

 1. Jasiek
  29 czerwca 2022 @ 09:41

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest potrzebny wszystkim obywatelom kraju. ZUS zapewnia wsparcie finansowe dla tych, którzy mają trudności w życiu. Pomaga też ludziom żyć godnie i z szacunkiem.

 2. Kasia
  29 czerwca 2022 @ 09:42

  ZUS jest porządną instytucją, która działa tak, jak powinna, dlatego zasługuje na aplauz i nasze wsparcie ze strony narodu.

  Super, że działa od ponad 40 lat i zrobił wiele, aby pomóc ludziom w naszym kraju.

 3. Konrad
  29 czerwca 2022 @ 09:44

  Instytucja ta pomaga również w tworzeniu miejsc pracy dla swoich pracowników, ponieważ musi działać sprawnie, bez żadnych problemów i zakłóceń, aby mogli oni lepiej obsługiwać swoich klientów, bez żadnych opóźnień wynikających z braku siły roboczej, co powodowałoby opóźnienia w świadczeniu usług, takich jak wystawianie czeków lub rozpatrywanie wniosków, dzięki czemu można otrzymać wypłatę szybciej niż zwykle, co oznacza mniej czasu spędzonego na czekaniu w budynku biurowym.

  Mówię Wam chwała im za to!

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Jasiek
  29 czerwca 2022 @ 09:41

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest potrzebny wszystkim obywatelom kraju. ZUS zapewnia wsparcie finansowe dla tych, którzy mają trudności w życiu. Pomaga też ludziom żyć godnie i z szacunkiem.

 2. Kasia
  29 czerwca 2022 @ 09:42

  ZUS jest porządną instytucją, która działa tak, jak powinna, dlatego zasługuje na aplauz i nasze wsparcie ze strony narodu.

  Super, że działa od ponad 40 lat i zrobił wiele, aby pomóc ludziom w naszym kraju.

 3. Konrad
  29 czerwca 2022 @ 09:44

  Instytucja ta pomaga również w tworzeniu miejsc pracy dla swoich pracowników, ponieważ musi działać sprawnie, bez żadnych problemów i zakłóceń, aby mogli oni lepiej obsługiwać swoich klientów, bez żadnych opóźnień wynikających z braku siły roboczej, co powodowałoby opóźnienia w świadczeniu usług, takich jak wystawianie czeków lub rozpatrywanie wniosków, dzięki czemu można otrzymać wypłatę szybciej niż zwykle, co oznacza mniej czasu spędzonego na czekaniu w budynku biurowym.

  Mówię Wam chwała im za to!

Dodaj komentarz