Skip to content

Uprawnienia ZUS: zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty

Jeśli emeryt lub rencista zarabia dodatkowe pieniądze oprócz emerytury, lub renty, dodatkowe zarobki mogą spowodować jej zawieszenie lub zmniejszenie. Dotyczy to wyłącznie zarobków z działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, np. z tytułu umowy o pracę.

Wysokość zmniejszenia zależy od tego, ile zarobiono dodatkowo do emerytury i czy ZUS uzna to za “nadmierne”. Na przykład, jeśli emeryt lub rencista zarabia oprócz emerytury, lub renty ponad 1500 zł miesięcznie, to jego emerytura lub renta zostanie zmniejszona o 15% tych zarobków.

“Kwoty wpływające na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmieniają się cztery razy w roku: w marcu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Pracujący emeryci zazwyczaj wiedzą, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie, które mogą zarobić. Ze swojej strony Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się aktualizować te kwoty. Nawet jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, roczne rozliczenie może nie mieć żadnych konsekwencji finansowych.”

Wysokość świadczenia emerytalnego oblicza się na podstawie średnich zarobków emeryta z poprzedniego roku kalendarzowego. Można to jednak ustalić dopiero po złożeniu przez emeryta wniosku wraz z zaświadczeniami o wszystkich zarobkach uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

Aby móc jak najkorzystniej rozliczyć świadczenie, należy zadbać o to, by w zaświadczeniu znalazły się zarobki miesięczne – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS Białystok.

Katarzyna Krupicka, rzecznik polskiego rządu, powiedziała w środę dziennikarzom, że obowiązek corocznego rozliczania nie dotyczy wszystkich. Powiedziała, że “obowiązek rozliczenia rocznego nie dotyczy osób, które mają prawo do emerytury w powszechnym wieku 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nawet jeśli otrzymują inne świadczenia, np. rentę rodzinną, które są korzystniejsze.”

3 komentarze

 1. Jasiek
  29 czerwca 2022 @ 09:41

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest potrzebny wszystkim obywatelom kraju. ZUS zapewnia wsparcie finansowe dla tych, którzy mają trudności w życiu. Pomaga też ludziom żyć godnie i z szacunkiem.

 2. Kasia
  29 czerwca 2022 @ 09:42

  ZUS jest porządną instytucją, która działa tak, jak powinna, dlatego zasługuje na aplauz i nasze wsparcie ze strony narodu.

  Super, że działa od ponad 40 lat i zrobił wiele, aby pomóc ludziom w naszym kraju.

 3. Konrad
  29 czerwca 2022 @ 09:44

  Instytucja ta pomaga również w tworzeniu miejsc pracy dla swoich pracowników, ponieważ musi działać sprawnie, bez żadnych problemów i zakłóceń, aby mogli oni lepiej obsługiwać swoich klientów, bez żadnych opóźnień wynikających z braku siły roboczej, co powodowałoby opóźnienia w świadczeniu usług, takich jak wystawianie czeków lub rozpatrywanie wniosków, dzięki czemu można otrzymać wypłatę szybciej niż zwykle, co oznacza mniej czasu spędzonego na czekaniu w budynku biurowym.

  Mówię Wam chwała im za to!

Dodaj komentarz