Skip to content

Zgłoszenie towaru do obrotu celnego – obowiązki przedsiębiorcy

Spis treści

Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonują obrotu towarowego z zagranicą, są zobowiązani do zgłoszenia towaru do procedury celnej. Najczęściej są do tego przygotowani – mają wybranego pośrednika (agencję celną), który za nich dopełni formalności przed organami celnymi i podatkowymi. Pytanie, czy zawsze wiedzą, jaką współpracę podjąć i czy… nie jest ona na nich narzucona.

Faktem jest, że monitorowanie przestrzegania przepisów celnych wymaga wiedzy i umiejętności, które nie zawsze są dostępne wśród przedsiębiorców. Chodzi też o to, by wiedzieć, do kogo zwrócić się w chwili potrzeby i jak w razie potrzeby uzyskać pomoc od specjalistów w tej dziedzinie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Celnego masz prawo wyznaczyć przedstawiciela, który będzie reprezentował Twoje interesy przed organami celnymi. Wyznaczając przedstawiciela możesz wybrać jeden z dwóch rodzajów reprezentacji: reprezentację pośrednią (we własnym imieniu na cudzą rzecz) oraz reprezentację bezpośrednią (we własnym imieniu na cudzą rzecz).

W trakcie swojego istnienia przedsiębiorstwo gospodarcze staje przed licznymi obowiązkami i zadaniami. I nic dziwnego, że przedstawiciele przedsiębiorstwa często nie są w stanie sprostać swoim obowiązkom. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak reprezentować przedsiębiorstwo przed organami celnymi.

Przede wszystkim należy zauważyć, że osoba, która reprezentuje przedsiębiorcę przed organami celnymi, powinna być w stanie zapewnić reprezentację prawną na wszystkich etapach interakcji z organem celnym. Ponadto powinien być w stanie rozwiązać wszelkie problemy, które mogą pojawić się w trakcie takiej interakcji. Dlatego też, aby nie tracić swojego czasu i pieniędzy na bezużyteczne negocjacje z przedstawicielami podmiotów, które nie posiadają wystarczającej wiedzy lub doświadczenia w tym zakresie, należy wybrać rzetelnego reprezentanta.

W zakresie reprezentacji agent celny (pracujący w agencji celnej) podejmuje wszystkie czynności, które prowadzą do dokonania prawidłowego zgłoszenia celnego. Słowo „wszystkie” jest słowem ogólnym, dlatego należy przyjrzeć się czynnościom, które wchodzą w ten zakres. Zacznijmy od podstawowej informacji, że do procedury celnej muszą być zgłoszone towary, które fizycznie weszły na teren UE, dlatego kontrola wstępna lub pobieranie próbek oraz badanie zgodności towaru z deklarowanymi informacjami na dokumentach towarzyszących przesyłce to podstawowe elementy, które eliminują błędy w zgłoszeniach celnych.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy przesyłek na podstawie ich wartości, pochodzenia, rodzaju i ilości. Dzięki temu możemy określić, czy podlegają one należnościom celnym i podatkom importowym, czy też nie. Agenci celni sprawdzają również, czy towary mogą być importowane do innych krajów (na przykład w obrębie Europy). Jeśli tak się stanie, to przed ponownym wywozem należy zapłacić ewentualne dodatkowe podatki – to kolejne ważne zadanie wykonywane przez agentów celnych!

Informacja celna, pomoże w zakresie dylematów związanych z prawem celnym oraz procedurami stosowanymi w tym zakresie.

3 komentarze

 1. Grzesiek
  12 lipca 2022 @ 16:21

  Jako przedsiębiorca wiem, że rola zgłoszenia celnego wymaga znajomości wielu przepisów prawnych. Tym artykułem rozwiał moje wątpliwości dotyczące procedur zgłaszania towarów do obrotu celnego.

 2. Marta
  12 lipca 2022 @ 16:23

  Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o procedurach zgłaszania towarów do urzędu celnego, pojawiły się moje wątpliwości dotyczące tego procesu. Obawiałem się, czy będę w stanie przejść przez niego bez problemów.

  Jednak po przeczytaniu tego artykułu moje obawy zostały rozwiane. Autor zawarł w nim szczegółowe informacje, jak pomyślnie i sprawnie zakończyć ten proces.

 3. Piotr
  12 lipca 2022 @ 16:24

  Jestem przedsiębiorcą i od wielu lat działam w branży importowo-eksportowej. Ostatnio zastanawiałem się nad zatrudnieniem brokera celnego do obsługi moich przesyłek. Obawiałem się jednak regulacji prawnych, które byłyby konieczne do przestrzegania procedur i przepisów celnych. Teraz już wiem, że moje obawy były niepotrzebne.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Grzesiek
  12 lipca 2022 @ 16:21

  Jako przedsiębiorca wiem, że rola zgłoszenia celnego wymaga znajomości wielu przepisów prawnych. Tym artykułem rozwiał moje wątpliwości dotyczące procedur zgłaszania towarów do obrotu celnego.

 2. Marta
  12 lipca 2022 @ 16:23

  Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o procedurach zgłaszania towarów do urzędu celnego, pojawiły się moje wątpliwości dotyczące tego procesu. Obawiałem się, czy będę w stanie przejść przez niego bez problemów.

  Jednak po przeczytaniu tego artykułu moje obawy zostały rozwiane. Autor zawarł w nim szczegółowe informacje, jak pomyślnie i sprawnie zakończyć ten proces.

 3. Piotr
  12 lipca 2022 @ 16:24

  Jestem przedsiębiorcą i od wielu lat działam w branży importowo-eksportowej. Ostatnio zastanawiałem się nad zatrudnieniem brokera celnego do obsługi moich przesyłek. Obawiałem się jednak regulacji prawnych, które byłyby konieczne do przestrzegania procedur i przepisów celnych. Teraz już wiem, że moje obawy były niepotrzebne.

Dodaj komentarz