Skip to content

Organy ochrony danych w Unii Europejskiej wzywają do ratyfikacji Konwencji 108+, traktatu mającego na celu ochronę prywatności konsumentów

Spis treści

Europejskie organy ochrony danych (OOD) przyjęły dwie rezolucje podczas swojej 30. konferencji.

Pierwsza rezolucja miała na celu przyspieszenie ratyfikacji Konwencji 108+, która ma na celu ochronę prywatności obywateli w nowej erze cyfrowej. W drugiej rezolucji organy przyjęły również podstawowe zasady dotyczące kontynuacji konferencji.

W dniach 19-20 maja 2022 r. chorwacki organ nadzorczy, Agencja Ochrony Danych Osobowych (AZOP), zorganizował Konferencję Wiosenną. Konferencja była okazją dla Organów Członkowskich do wspierania praktycznej współpracy i wymiany najlepszych praktyk między członkami Konferencji.

Organy członkowskie przyjęły rezolucję, w której wezwano do szybkiej ratyfikacji „Konwencji 108+”, czyli zmodernizowanej Konwencji 108. Rezolucja ta wzywa rządy państw członkowskich Rady Europy, rządy państw trzecich należących do Rady Europy, Unię Europejską i organizacje międzynarodowe do przyspieszenia procesu podpisywania i ratyfikacji Konwencji 108+.

W maju 2018 r. przyjęto nowy protokół zmieniający do Konwencji nr 108, modernizujący traktat o ochronie osób fizycznych w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Jest to jedyny prawnie wiążący traktat na poziomie międzynarodowym dotyczący ochrony danych osobowych.

Konwencja 108 została zaprojektowana jako zrównoważony instrument, gwarantujący, że działalność gospodarcza i innowacje nie będą ograniczane, a jednocześnie chroniący dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem lub nadużyciem przez przedsiębiorstwa, lub rządy.

Dyrektor Chorwackiej Agencji Ochrony Danych, Zdravko Vukić, powiedział: „Ta konferencja gwarantuje, że możemy prowadzić wspólną dyskusję na poziomie europejskim i współpracować, aby osiągnąć ten sam cel. Naszym wspólnym celem jest skuteczna ochrona praw i interesów obywateli europejskich w ciągle zmieniającym się świecie, w którym swobodny przepływ danych osobowych między krajami odgrywa kluczową rolę dla wzrostu społeczno-gospodarczego w Europie.”

Władze przyjęły rezolucję w sprawie wizji, misji i grupy sterującej wiosennej konferencji, zapewniając, że będzie ona nadal skutecznie realizowana przez europejskie organy ochrony danych we wszystkich priorytetowych wspólnych kwestiach.

Organy nadzorcze z 40 krajów, w tym przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych, spotkały się w Sztokholmie na drugiej dorocznej konferencji poświęconej ochronie danych. Wydarzenie to było wyjątkową i niepowtarzalną okazją dla organów do omówienia napotykanych problemów, najlepszych praktyk i strategii, w tym tych związanych z ich własną funkcją prognozowania, przekazywania danych i egzekwowania prawa w sprawach transgranicznych. W przyszłym roku gospodarzem wiosennej konferencji będzie węgierski organ nadzorczy; wydarzenie odbędzie się w Budapeszcie.

 

3 komentarze

 1. Ela
  1 czerwca 2022 @ 12:14

  Jako konsumentka jestem niezmiernie zadowolona, że władze międzynarodowe dbają o interesy konsumentów, chroniąc ich prawa, czego wyrazem jest niniejsza Konwencja.

  Wierzę, że po wejściu w życie Konwencja ta przyczyni się do rozwoju sprawiedliwego handlu i ochrony konsumentów we wszystkich krajach świata.

 2. Franek
  1 czerwca 2022 @ 12:16

  Prace Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Konsumentów powinny być kontynuowane i rozszerzane. Pragnę zauważyć, że w Rosji istnieje ustawa „O ochronie praw konsumentów”, która została przyjęta w 1995 r. i od tego czasu była kilkakrotnie nowelizowana; ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2017 r. Obecnie ustawa ta reguluje stosunki między producentami a konsumentami oraz między sprzedawcami a kupującymi, zapewnia ochronę praw konsumentów we wszystkich rodzajach handlu (handel detaliczny, handel hurtowy), reguluje stosunki między konsumentami a innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz konsumentów (hotele, restauracje) itd.

 3. Darek
  1 czerwca 2022 @ 12:18

  Jestem niezmiernie zadowolony, że władze międzynarodowe dbają o interesy konsumentów, chroniąc ich prawa, czego wyrazem jest ta Konwencja.

  Również jest dobrze, że polski stand porad prawnych jest na wysokim poziomie, czego świadectwem są porady prawne Państwowej Inspekcji Pracy na stronie https://porady-prawne.info.pl/sklep/porada-prawna-pip-panstwowa-inspekcja-pracy/

  Wierzę, że ta Konwencja przyczyni się do stworzenia sprawiedliwego rynku dla wszystkich i poprawy jakości życia obywateli.

Dodaj komentarz

3 komentarze

 1. Ela
  1 czerwca 2022 @ 12:14

  Jako konsumentka jestem niezmiernie zadowolona, że władze międzynarodowe dbają o interesy konsumentów, chroniąc ich prawa, czego wyrazem jest niniejsza Konwencja.

  Wierzę, że po wejściu w życie Konwencja ta przyczyni się do rozwoju sprawiedliwego handlu i ochrony konsumentów we wszystkich krajach świata.

 2. Franek
  1 czerwca 2022 @ 12:16

  Prace Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Konsumentów powinny być kontynuowane i rozszerzane. Pragnę zauważyć, że w Rosji istnieje ustawa „O ochronie praw konsumentów”, która została przyjęta w 1995 r. i od tego czasu była kilkakrotnie nowelizowana; ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2017 r. Obecnie ustawa ta reguluje stosunki między producentami a konsumentami oraz między sprzedawcami a kupującymi, zapewnia ochronę praw konsumentów we wszystkich rodzajach handlu (handel detaliczny, handel hurtowy), reguluje stosunki między konsumentami a innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz konsumentów (hotele, restauracje) itd.

 3. Darek
  1 czerwca 2022 @ 12:18

  Jestem niezmiernie zadowolony, że władze międzynarodowe dbają o interesy konsumentów, chroniąc ich prawa, czego wyrazem jest ta Konwencja.

  Również jest dobrze, że polski stand porad prawnych jest na wysokim poziomie, czego świadectwem są porady prawne Państwowej Inspekcji Pracy na stronie https://porady-prawne.info.pl/sklep/porada-prawna-pip-panstwowa-inspekcja-pracy/

  Wierzę, że ta Konwencja przyczyni się do stworzenia sprawiedliwego rynku dla wszystkich i poprawy jakości życia obywateli.

Dodaj komentarz