Skip to content

Nieodpłatna pomoc prawna jako forma wsparcia obywatela

Spis treści

Eksperci prawa cywilnego, karnego i administracyjnego pomagają rozwiązać zawiłości polskich regulacji prawnych i podatkowych. Każdy mieszkaniec Polski, który potrzebuje pomocy prawnika, może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oferowanej przez serwis porady prawne. Pomoc prawna jest dostępna dla każdego, kto nie może zapłacić za odpłatną pomoc prawną. Przed otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej lub bezpłatnej porady obywatelskiej adwokat składa osobie udzielającej pomocy pisemne oświadczenie, że nie stać jej na opłaconą pomoc prawną. Uprawnione są również osoby z ciężką niepełnosprawnością ruchową na terenie Polski, które po telefonicznym umówieniu mogą skorzystać z konsultacji obywatelskiej przez telefon lub w miejscu zamieszkania.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje: 1. Informacje o obowiązującym statusie prawnym uprawnionego, w zakresie jej praw lub obowiązków, w tym dotyczących toczących się postępowań przygotowawczych, administracyjnych, sądowych lub sądowo-administracyjnych, 2. Wyjaśnienie posiadaczom praw rozwiązanie ich problemów prawnych 3. Sporządzanie pism w ww. sprawach, z wyjątkiem pism procesowych w toczących się przygotowaniach lub postępowaniach sądowych oraz pism w toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Bezpłatne porady obywatelskie obejmują:

1. Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji uprawnionego i mające na celu podniesienie świadomości na temat praw lub obowiązków tej osoby;

2. Wspierać samodzielne rozwiązywanie problemów, w tym współpracę z upoważnionym personelem w celu opracowania planów działania i pomocy w ich realizacji, gdy jest to konieczne;

3. Porady dla osób zadłużonych oraz porady w sprawach mieszkaniowych i ubezpieczeń społecznych.

Mediacja to proces, w którym strony sporu zgadzają się na udział w procesie, w którym dążą do osiągnięcia wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania sporu. Strony sporu mogą korzystać z pomocy niezależnych mediatorów, którzy ułatwiają komunikację między nimi i pomagają im osiągnąć własne rozwiązanie. Umowa mediacyjna może wynikać z wniosku o mediację (w sprawach karnych) lub może być autonomiczną umową zawartą między stronami zgodnie z prawem. Główne etapy mediacji to: poinformowanie osób uprawnionych o możliwości polubownego rozwiązania sporu; przygotowanie projektów umowy o mediację lub wniosku o mediację; przygotowanie projektu wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych; pomoc w przygotowaniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody.

2 komentarze

 1. Tomek
  20 września 2022 @ 10:49

  Myślę, że ta forma wsparcia jest ważna dla obywateli, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

  Kiedy stajesz w obliczu stresującej sytuacji – czy to osobistej, czy zawodowej – może być trudno wiedzieć, jak sobie pomóc. Myślę, że ważne jest, aby mieć możliwość rozmowy z kimś, kto zapewni Ci wsparcie.

 2. Lucyna
  20 września 2022 @ 10:52

  Zgadzam się, że jest to bardzo ważna forma wsparcia dla obywateli. W trudnych czasach ważne jest, aby dbano o obywateli.

Dodaj komentarz

2 komentarze

 1. Tomek
  20 września 2022 @ 10:49

  Myślę, że ta forma wsparcia jest ważna dla obywateli, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

  Kiedy stajesz w obliczu stresującej sytuacji – czy to osobistej, czy zawodowej – może być trudno wiedzieć, jak sobie pomóc. Myślę, że ważne jest, aby mieć możliwość rozmowy z kimś, kto zapewni Ci wsparcie.

 2. Lucyna
  20 września 2022 @ 10:52

  Zgadzam się, że jest to bardzo ważna forma wsparcia dla obywateli. W trudnych czasach ważne jest, aby dbano o obywateli.

Dodaj komentarz